Odoo图像文字块

               智能仓储

 

               系统集成

        

               物流装备

        

智能仓储


  •       智能仓储,结合传统仓储物流,通过打造自动化物流线和智能仓储软件平台,实现仓库自动化、智能化,提高了生产效率,优化了仓储方案。

智慧医疗

  •       智慧医疗英文简称WIT120,是最近兴起的专有医疗名词,通过打造健康档案区域医疗信息平台,利用最先进的物联网技术,实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐步达到信息化  

物联网

  •         帮助设备制造企业及方案商快速实现物联网化 支持拓展设备的数据功能、协助提升业务的精细化运营水平、助力围绕设备的商业模式创新